Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

xlickmysneakers

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie vialittlefool littlefool

March 24 2017

xlickmysneakers
2864 7ddd
Reposted fromolakocie olakocie viainvisibile invisibile
xlickmysneakers
xlickmysneakers
Zwyczajnie Cię potrzebuję. Już, za 7 minut, wczoraj, za pół godziny, trzy dni temu, za trzy dni o poranku. Na chwilę, na kawę, na obiad, na spacer, na łzy, na smutki, na splecione dłonie, na ciche pomrukiwania, na małe i duże kłótnie. Na zawsze.
xlickmysneakers
1338 b4ef
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialaparisienne laparisienne
xlickmysneakers
xlickmysneakers
Reposted frombluuu bluuu viacappaque cappaque
xlickmysneakers
9127 7360
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xlickmysneakers
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viacheersbaby cheersbaby
xlickmysneakers
5981 52ae
Reposted fromlaters laters viaretaliate retaliate
3451 1036 500
Reposted fromerial erial viaretaliate retaliate

March 21 2017

xlickmysneakers
“Po twoim odejściu długo o tobie myślałem. Codziennie przez pół roku, od rana do nocy. Próbowałem przestać, ale nie mogłem. I doszedłem do wniosku, że nie daję sobie rady bez ciebie. Nie chcę znowu cię stracić. Nie chcę już słyszeć "przez jakiś czas" albo "prawdopodobnie". Mówisz, że przez jakiś czas nie będziemy mogli się spotykać, a potem znikasz. I nie wiadomo, kiedy wrócisz. Możesz nigdy nie wrócić, a ja nie zobaczę cię już do końca życia. A tego bym nie zniósł. Życie straciłoby znaczenie. (...) Straciłem cię wiele razy, a nie powinienem był pozwalać ci odejść".
— Haruki Murakami - Na południe od granicy, na zachód od słońca
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaRozaa Rozaa
xlickmysneakers
7676 d7e2
Reposted fromusual usual vialittlewhitelies littlewhitelies
6276 c307 500
Reposted fromJaynibobs Jaynibobs viagdziejestola gdziejestola
xlickmysneakers
xlickmysneakers
7799 dd2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask

March 20 2017

5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaHoHo HoHo
1972 c422 500
Reposted fromerial erial viaasylopath asylopath
xlickmysneakers
1780 9a8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl