Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

xlickmysneakers
3571 bd1c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xlickmysneakers
8309 f098 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viasrcemoje srcemoje
xlickmysneakers
8566 2aac 500
self-reliance (uncountable, noun): the capacity to rely on one's own capabilities, and to manage one's own affairs; independence.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vianutt nutt
xlickmysneakers
1951 527a 500
Reposted fromjareth jareth vianutt nutt
xlickmysneakers
3869 94cf 500
Reposted frompiehus piehus
xlickmysneakers
Reposted fromshakeme shakeme
5009 6a30
Reposted fromKrebs Krebs vialaparisienne laparisienne
6657 5f70 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaftmo ftmo
xlickmysneakers
xlickmysneakers
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viapimpmyheart pimpmyheart
xlickmysneakers
8838 1a44 500
Reposted frompiehus piehus viajethra jethra
xlickmysneakers
xlickmysneakers
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
xlickmysneakers
xlickmysneakers
Amerykański psycholog Dan Gilbert, który od lat prowadzi badania nad szczęściem, doszedł do wniosku, że my tak naprawdę nie bardzo wiemy, co jest dla nas dobre. Nie potrafimy tego zdiagnozować. I w związku z tym często decydujemy się na coś, co na dłuższą metę nas unieszczęśliwia, bo jesteśmy wielorako uwarunkowani - konstytucją biologiczną, przeszłością, tym, że ogromna część procesów psychicznych jest nieświadoma, że żyjemy w kulturze, która stawia nam określone wymagania, itd. I co z tym fantem zrobić? - Ja bym powiedział, że na szczęście, w przeciwieństwie do zwierząt, mamy jednak pewien margines, który pozwala nam zdecydować, jak chcemy żyć. Sęp nie zje sałaty, a wieloryb grochówki, bo natura mówi im dokładnie, jak mają się odżywiać, ale człowiek może jeść albo to, co mu najbardziej smakuje, albo może pójść do dietetyka, albo z powodów etycznych zostać weganinem itd. Chcę przez to powiedzieć, że miłość to nie jest tylko coś, co nam się przydarza, coś, czego doznajemy, co przynależy do sfery uczuć. Nie? - Ja bym nawet powiedział, że miłość w ogóle nie ma tak wiele wspólnego z uczuciami. Uczucia stanowią paliwo, są warunkiem koniecznym miłości, bo trudno sobie wyobrazić, że będzie pani kochała kogoś, kto panią odstręcza, czy kogoś, kto się pani nie podoba. Coś musi panią chwycić za serce, ale uczucia same w sobie nie wystarczą. Nie da się na nich zbudować czegoś trwałego. Mówi się, że faza zakochania, tego "porwania", dzięki któremu wszystko jakby samo się dzieje, trwa od dwóch do czterech lat. To wiadomo, ale potem to uniesienie ustępuje miejsca chyba innym uczuciom - bliskości, przywiązaniu, przyjaźni, lojalności? - Tylko żeby te inne uczucia "weszły" i dalej wiązały się z miłością, musi pani trochę popracować.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viapimpmyheart pimpmyheart
xlickmysneakers
Reposted fromshakeme shakeme viapimpmyheart pimpmyheart
xlickmysneakers
4530 18e1 500
Reposted fromnutt nutt
xlickmysneakers
Reposted fromFlau Flau vianutt nutt
xlickmysneakers
Reposted fromneti-neti neti-neti vianutt nutt

May 22 2019

xlickmysneakers
8118 c563 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl