Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2018

xlickmysneakers
1645 a0e8 500
6641 0dcf 500

editionsmatiere:

David Shrigley

xlickmysneakers
7557 1e2f 500
xlickmysneakers

July 23 2018

xlickmysneakers
5169 318e
Reposted frompulperybka pulperybka viasrcemoje srcemoje

July 15 2018

4919 eba3 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viainvisibile invisibile
xlickmysneakers
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viainvisibile invisibile
xlickmysneakers
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viainvisibile invisibile

July 08 2018

xlickmysneakers
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad vialaparisienne laparisienne
xlickmysneakers
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

xlickmysneakers
Reposted fromheroes heroes
xlickmysneakers
3184 2bdb 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaoll oll
xlickmysneakers
9761 709e 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin

July 04 2018

xlickmysneakers
3148 e6a7
Reposted fromkarahippie karahippie viacappaque cappaque
xlickmysneakers

July 02 2018

xlickmysneakers
6645 01c6 500
xlickmysneakers
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl