Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

xlickmysneakers
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawiks wiks
xlickmysneakers
Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
xlickmysneakers
3338 6300
Reposted fromnazarena nazarena vialaparisienne laparisienne

April 17 2018

xlickmysneakers
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viacorazon corazon
xlickmysneakers
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacorazon corazon
xlickmysneakers
0282 d1f2 500
Reposted fromtfu tfu viaAnetzschka Anetzschka
xlickmysneakers
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiks wiks
xlickmysneakers
6625 7e3f 500
Reposted fromSanthe Santhe viaaanisiowe aanisiowe
xlickmysneakers
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via2708 2708
xlickmysneakers
0473 d22d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaanisiowe aanisiowe
xlickmysneakers
xlickmysneakers
Reposted fromFlau Flau viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

April 15 2018

xlickmysneakers
Loneliness Is Dangerous, Harry Coren, 1955
Reposted fromDennkost Dennkost viaoll oll
xlickmysneakers
xlickmysneakers
xlickmysneakers
1218 7a14 500


Reposted fromautoterapia autoterapia viagdziejestola gdziejestola
xlickmysneakers

Reposted fromgdziejestola gdziejestola
xlickmysneakers
Nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove via2708 2708

April 10 2018

xlickmysneakers
Reposted fromjasminum jasminum viairmelin irmelin
xlickmysneakers
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl